AVÍS LEGAL

El present Avís Legal estableix les condicions d'ús de la Pàgina Web www.gaudea.com (d'ara endavant, la Pàgina Web). La utilització de la mateixa atribueix al navegant la condició d'Usuari, la qual cosa implica l'adhesió i compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi a aquest, per la qual cosa es recomana a l'Usuari llegir aquest Avís Legal atentament cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web. Aquestes Condicions seran aplicables amb independència de l'existència d'altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin en la Pàgina Web.

Dades identificatives del Prestador de Serveis

Denominació: BIO EVOO S.L, (d'ara endavant, BIO EVOO)

Domicili: c/ Roger de Lluria 4 bis, 25005, Lleida, Espanya

CIF: B01791938

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44.586, Foli 169, Fulla B-460.574

Contacte:

BIO EVOO agraeix anticipadament tota classe de suggeriments, rectificacions o comentaris que contribueixin a evitar o esmenar qualsevol tipus d'incidència o irregularitat en la Pàgina Web de la manera més ràpida i eficient possible. Tals comunicacions es poden enviar per e-mail hola@gaudea.com


Termes i Condicions d'ús

Els termes i condicions recollits en el present Avís Legal seran aplicable a totes aquelles pàgines que figuren dins del Mapa del Lloc, que són les úniques compreses en aquesta Pàgina Web.

L'accés a aquesta Pàgina Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris i suposa acceptar els presents termes i condicions d'ús.

L'Usuari ha de realitzar un ús lícit de la present Pàgina Web i els seus serveis d'acord amb els presents termes i condicions d'ús i a la legalitat vigent.

BIO EVOO podrà modificar unilateralment els termes i condicions d'ús d'aquesta Pàgina Web mitjançant la seva publicació en aquest avís legal, i produiran efectes des del mateix moment de la seva publicació.

Navegació

Fins i tot havent adoptat les mesures tècniques al seu abast, BIO EVOO no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a la Pàgina Web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través de la Pàgina Web, estigui lliure d'error o causi un mal. En cap cas, BIO EVOO serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i navegació per la Pàgina Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

BIO EVOO no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als Usuaris per un ús inadequat de la Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l'Usuari navega per ella.

Accés i seguretat

L'accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l'ordenador client i el servidor de BIO EVOO. L'Usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si en la barra d'estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors ve recolzada per un certificat expedit el nostre proveïdor de serveis Web. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de BIO EVOO i no a un tercer que intentés fer-se passar per aquesta.

Continguts

BIO EVOO fa els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la Pàgina Web.

BIO EVOO no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en la Pàgina Web.

Actualitat i Modificacions en la Pàgina Web.

La informació que apareix en la Pàgina Web és la vigent en la data de la seva última actualització. BIO EVOO no es fa responsable de l'actualitat i idoneïtat de les informacions contingudes en aquesta.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar la Pàgina Web per part de l'Usuari. BIO EVOO es reserva la facultat d'efectuar quantes actualitzacions, canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Aquesta Pàgina Web, el seu codi font i els continguts que es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, tret que mediï autorització expressa dels titulars dels drets.

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, les marques, logos, productes i serveis que conté aquesta Pàgina Web es troben protegits per llei de Propietat Industrial.

BIO EVOO és titular o licenciatario de tots els drets sobre el contingut d'aquesta Pàgina Web i posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre aquests, excepte aquells drets de determinats proveïdors amb les quals s'hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial i els seran aplicable, igualment, les presents condicions.

L'accés a aquesta Pàgina Web no atorga als Usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que alberga. Els Usuaris que accedeixin a aquesta Pàgina Web no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que mediï autorització expressa i per escrit dels titulars dels drets.

Queda terminantment prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquesta Pàgina Web per part de l'Usuari.

En el cas que vostè enviï informació de qualsevol tipus a BIO EVOO, declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

BIO EVOO es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Enllaços

La Pàgina Web podrà incorporar enllaços d'accés (enllaços o links) a altres pàgines web de les quals BIO EVOO no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implicarà l'existència de relació entre BIO EVOO i el titular de la Web a la qual aquest enllaç redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. BIO EVOO tampoc serà responsable de la licitud dels continguts abocats en aquesta.

Qualsevol altra Web tindrà prohibida la incorporació d'un enllaç a la Pàgina Web de BIO EVOO, sense la seva expressa autorització. En qualsevol cas, aquesta autorització implicarà que l'enllaç no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de BIO EVOO o de la pròpia Pàgina Web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta.

BIO EVOO retirarà qualsevol enllaç quan tingui coneixement per qualsevol mitjà de la il·licitud del seu contingut o que des dels mateixos es lesionen béns o drets d'un tercer.

Política de Privacitat de la Pàgina Web

Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades i privacitat consulti la nostra Política de Privacitat.

Ús de Cookies

Per a la utilització de la nostra Pàgina Web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil, així com una eina estadística per a obtenir dades estadístiques de l'ús de la web. En cap cas s'utilitzen per a emmagatzemar informació que pugui identificar a l'Usuari. Per a més informació, consulti la nostra Política de cookies

Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent

Els termes i condicions que regeixen la Pàgina Web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).© BIO EVOO, S.L 2021

Tots els drets reservats.

La nostra web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar la seva accessibilitat, personalitzar i analitzar la seva navegació, així com per a mostrar-li anuncis basats en els seus interessos. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a canviar la configuració o obtenir més informació faci clic en "Política de Galetes"