POLÍTICA DE PRIVACITAT

TITULARITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, RGPD) l'informem que les dades personals comunicades que les dades personals comunicats a BIO EVOO S.L (d'ara endavant, BIO EVOO) seran incorporats a una Base de dades titularitat de BIO EVOO:

BIO EVOO S.L: c/ Roger de Lluria 4 bis, 25005, Lleida, España

Correu electrònic: hola@gaudea.com

CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de BIO EVOO podrà dirigir-se a l'adreça de correu electrònic hola@gaudea.com.

DADES PERSONALS

BIO EVOO recaptaran les següents dades aportades per l'interessat:

CONTACTE COMERCIAL: atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitjà, així com el manteniment de relacions comercials relacionades amb els serveis de BIO EVOO.

Dades recaptades: Nom, telèfon, email i consulta.

Finalitat: Contestar a les sol·licituds d'informació que l'interessat hagi realitzat per qualsevol mitjà sobre els productes i serveis de BIO EVOO, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: Amb base en la prestació del consentiment a BIO EVOO, està legitimat per a tractar les dades de l'interessat facilitat a través de la sol·licitud de contacte, i conforme a l'interès legítim per al desenvolupament i manteniment de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l'interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i una vegada suprimits es conservaran per un període màxim de 6 anys a disposició l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

PROMOCIONAL o NEWSLETTERS: la remissió d'informació, novetats, avisos, recordatoris i promocions que poguessin ser del seu interès, relacionades amb les activitats de BIO EVOO.

Dades recaptades: adreça de correu electrònic, nom i cognoms.

Finalitat: el registre dels interessats per a la remissió d'informació, novetats i promocions, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: prestació del consentiment de l'interessat a BIO EVOO per a l'alta en serveis promocionals, i l'interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l'interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i una vegada suprimits es conservaran per un període màxim de 6 anys a disposició l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

CURRÍCULUM O OCUPACIÓ: enviament del Currículum a través de la web o a través de qualsevol mitjà a BIO EVOO.

Dades recaptades: àrea professional, nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació i qualsevol altra dada personal associat al Currículum o perfil professional.

Finalitat: gestió de la candidatura de l'interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants concordes al seu perfil professional que puguin sorgir a futur dins de les activitats de BIO EVOO.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins que se li adjudiqui un lloc de treball o fins que ens sol·liciti la supressió d'aquests. Es conservaran per tant durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada es podran conservar per un període de sis anys a disposició l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació: prestació del consentiment de l'interessat.

Destinataris: les dades facilitades i derivades del procés de selecció podran ser cedits a:

– Terceres empreses identificades per l'interessat per a sol·licitud de referències que poguessin ser necessàries per a la selecció del candidat.

SERVEIS: Dades facilitades per a la prestació de serveis de BIO EVOO. Els serveis s'identificaran en el moment de la recollida de la dada i registre d'aquest.

Dades recaptades: Nom Cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, i altres dades necessàries segons el registre sol·licitat, i que serà exclusivament necessaris per al registre en els serveis de BIO EVOO.

Finalitat: el registre dels interessats per a la prestació de serveis BIO EVOO, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: la relació jurídica o execució del servei per BIO EVOO per als serveis indicats i l'interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o fins al moment en què l'interessat sol·liciti la baixa o supressió d'aquests, i una vegada suprimits els mateixos es podran conservar per un període de sis anys a disposició l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Alta i Seguiment comptes Corporatius de Xarxes Socials web: les dades personals que facilita o habilita a les xarxes socials en convertir-se en seguidor d'aquestes. Els comptes corporatius de les xarxes socials de GAUDEA són les següents:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/gaudea-113687930550535/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/gaudea_es/

Dades recaptades: Nom Cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, altres dades facilitades per la corresponent xarxa social.

Finalitat: seguiment xarxa social i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: prestació del consentiment de l'Interessat i l'interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada la mateixa es mantindran a la disposició de l'administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

CLIENTS/PROVEÏDORS: Dades personals professionals facilitats per Clients/Proveïdors per a la prestació de serveis i gestió de la relació jurídica o contractual per part de BIO EVOO.

Dades recaptades: Nom Cognoms, DNI, adreça professional de contacte, correu electrònic, telèfon de contacte.

Finalitat: la gestió de la relació contractual del servei.

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o supressió d'aquests, i una vegada finalitzada o suprimida es podran conservar per un període de sis anys a la disposició de l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

L'interessat coneix i expressament accepta que l'acceptació d'alguna de les finalitats anteriorment indicades suposa la incorporació de les seves dades en la Bases de dades de BIO EVOO.

Existeixen comunicacions de dades a tercers per a les prestacions de serveis de tercers com a encarregats de tractament amb els quals BIO EVOO ha signat els corresponents contractes d'Encarregat de Tractament i verificat que els mateixos reuneixen les garanties suficients per a aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de tal manera que el tractament es realitza conforme als requisits del RGPD garantint la protecció dels drets de l'interessat, fins i tot en els casos en els quals els prestadors de serveis es trobin fos de la Unió Europea.

EXERCICI DE DRETS

L'interessat té reconeguts els seus drets a accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades responsabilitat de BIO EVOO. Mentre existeixi la finalitat del tractament de dades o no hagi suprimit expressament les seves dades personals de la nostra Bases de dades, continuarem tractant les seves dades ja que són necessaris per al tractament i continua interessat a formar part d'aquests. En qualsevol moment l'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d'una comunicació postal a BIO EVOO en el domicili més amunt indicat o via correu electrònic a l'adreça hola@gaudea.com.

L'interessat està emparat pel dret a retirar el seu consentiment per al tractament per BIO EVOO. Així mateix, li assisteix el dret a dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

BIO EVOO ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.

DADES FACILITADES

Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis de la Pàgina Web o facilitats per l'interessat per un altre mitjà són els estrictament necessaris per a atendre la seva sol·licitud, els quals l'interessat comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Amb la finalitat de mantenir les seves dades personals actualitzades, ha d'informar-nos de qualsevol canvi que es produeixi respecte ells, en cas contrari, no responem de la seva veracitat. Igualment, en aquells supòsits en els quals es faciliti dades de tercers, l'interessat es compromet a informar-los del contingut de la present política de privacitat.

L'interessat es compromet a comunicar com més aviat millor a facilitar a BIO EVOO qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal a l'efecte de que la informació continguda en els Registres d'Activitat de BIO EVOO estiguin en tot moment actualitzada.

Amb base en l'interès legítim de BIO EVOO les dades personals de l'interessat podran ser utilitzats per a l'establiment o manteniment de relacions comercials per qualsevol via inclosa la via electrònica per a informar-lo sobre productes i serveis oferts per aquestes últimes, podent en qualsevol moment oposar-se a aquest tractament amb finalitat comercial mitjançant la remissió d'una comunicació postal a l'adreça a dalt indicada, o via correu electrònic a l'adreça hola@gaudea.com.

La nostra web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar la seva accessibilitat, personalitzar i analitzar la seva navegació, així com per a mostrar-li anuncis basats en els seus interessos. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a canviar la configuració o obtenir més informació faci clic en "Política de Galetes"